LURDY – La Salette (61806)


Číslo zájezdu 61806

LURDY – ARS – LA SALETTE

160. výročí zjevení Panny Marie v Lurdech, 200. výročí příchodu J.M.Vianneye do Arsu, 180 let vyhlášení farnosti Sepekov a 285 let kostela v Sepekově

Duchovní doprovod: P. Mikuláš Selvek

Program:                            

  • 1.den – Odjezd v odpoledních hodinách, průjezd SRN, noční jízda
  • 2.den – La Salette – mariánské poutní místo v savojských Alpách, večeře, nocleh
  • 3.den – Lyon – katedrála sv. Jana s gotickým orlojem a Bourbonskou kaplí, Bazilika Notre Dame s nádhernými mozaikami Ars – návštěva baziliky sv. Jana Maria Vianney  v roce 1929 jmenován patronem farářů, večeře, nocleh
  • 4.den – po snídani odjezd, Paray le Monial – sv. Markéta Marie Alacoque, Taize – Komunitní centrum křesťanů nejrůznějších vyznání i národností. Kdo se vydá do Taize, vstupuje na cestu důvěry, jež je cílem i nadějí velké ideje. Nevers – klášter Saint Gildard spjatý s životem sv. Bernadety, prohlídka opevněného města, katedrála, hrob sv. Bernadety, večeře, nocleh
  • 5.den – po snídani odjezd, Le Puy – jedno z nejpůvabnějších míst v zemi, poutní bazilika Panny Marie, poutní kaple St. Michel, skála Corneille se sochou Panny Marie, překrásný výhled do okolí, noční jízda
  • 6.den – Lurdy – příjezd v ranních hodinách, seznámení s poutním místem, prohlídka míst spjatých s životem sv. Bernadety, návštěva koupelí, účast na modlitbě růžence, světelný průvod, večeře, nocleh
  • 7.den – Lurdy – po snídani bohatý duchovní program, výlet do Gavarnie – srdce Pyrenejí, pro zdatné výstup pod ledovec, pro méně zdatné návštěva poutní kaple P. Marie,  prohlídka horské vesničky, návrat do Lurd, účast na modlitbě růžence, světelný průvod, večeře, nocleh
  • 8.den – Lurdy – po snídani účast na Mezinárodní mši svaté v podzemní Bazilice Pia X, Křížová cesta, eucharistické procesí, účast na modlitbě růžence, světelný průvod, večeře, nocleh
  • 9.den – Lurdy – po snídani odjezd z Lurd, Avignon – prohlídka historické části města, bazilika Notre Dame, papežský palác, noční jízda
  • 10.den – příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

Termín: 06.06. – 15.06.2018                                      

Cena: 13.800,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, 3x ubytování ve 2-3 lůžkových  pokojích Lurdech včetně polopenze, 3x ubytování v hotelu včetně polopenze, kompletní pojištění, duchovní doprovod, služby průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů

Objednávkový formulář