Mariazell – Údolí Wachau (61915)


Číslo zájezdu 61915

Mariazell – Údolí Wachau

Program:

  • 1.den – Odjezd v ranních hodinách Annaberg – alpské panorama s prohlídkou poutního kostela, příjezd do Mariazell, ubytování, večeře, nocleh
  • 2.den – Mariazell – největší poutní místo Rakouska založené markrabětem Jindřichem r. 1200, kaple se soškou P. Marie pochází ze 13. stol., oltářní výzdoba je dílem E. Fischera z Erlachu z r. 1727, Křížová cesta, klenotnice s dary ze 14. – 18. stol., Svatá studně s léčivým pramenem, možnost výjezdu lanovkou, nebo procházka podél jezera Erlauf-See, večeře, nocleh
  • 3.den –  Melk – benediktinský klášter vystavěn za Leopolda II, knihovna – 80 000 svazků, klášterní kostel – dílo J. Prandtauera, klenotnice – Melkský kříž z r. 1362, projížďka lodí údolím Wachau podél zříceniny hradu Dürnstein, Dürnstein – malebné městečko obklopené vinicemi na břehu Dunaje, zařazené na seznamu UNESCO, příjezd do ČR v pozdních večerních hodinách

Termín: 10.08. – 12.08.2019

Cena: 4.900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 2x ubytování v hotelu *** ve 2 lůžkových pokojích včetně polopenze, kompletní pojištění, služby průvodce, zákonné pojištění CK 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: vstupy, projížďku lodí, jízdné lanovkou

CK si vyhrazuje právo na změnu programu.

Objednávkový formulář