Mexiko (61916)


Číslo zájezdu 61916

Mexiko – Letecký poutní zájezd

Program:

 • 1.den – letiště Praha – Ruzyně, odbavení a odlet s přestupem do Mexico City, transfer do hotelu, večeře a nocleh
 • 2.denGuadalupe – Tulpetlac – Teotihuacán návštěva nejposvátnějšího místa Latinské  Ameriky – Tepeyac – Guadalupe, Bazilika Matky Boží z roku 1531. Nejnavštěvovanější mariánske poutní místo na světě a místo zjevení P. Marie indiánskému pastýři Juanovi Diegovi. Tulpetlac – další z autentických míst zjevení, návštěva, Acolman – bývalý klášter sv. Augustýna ze 16.století, Teotihuacán – nejznámější mexická archeologická lokalita, prohlídka Pyramidy Slunce, Měsíce, Třída mrtvých, zbytky původních paláců. Večeře a noclech v Mexico City.
 • 3.den – Mexico City – Xochimilco prohlídka náměstí Zócalo, druhé největší náměstí na světě, Prezidetský palác – místo posledního aztéckého vládce Montezumu, barokní katedrála Metropolitana, prohlídka paláce krásných umění, prohlídka mexické čvrti Xochimilco – plavba lodí s pozdějším obědem. Večeře a nocleh v Mexiko City.
 • 4.den – Mexico City – Tlaxcala – Cacaxtla – Puebla odjezd z Mexico City, zastávka v kostele San Miguel del Milagro Shrine v Tlaxcala, kde se roku 1611 zjevil archanděl Michael Diegovi Lazarovi, Cacaxtla, město založené v 16. Století Španěly, Ocotlan – nejdůležitější duchovní místo v Mexiku – obraz Panny Marie v ohořelém stromu, Puebla – město andělů, perla koloniální architektury, večeře a nocleh v krásném architektonickém hotelu v centru města.
 • 5.denPuebla – Monte Alban – Oaxaca odjezd z Puebly do Oaxaca, krajinou různých druhů kaktusů, prohlídka Monte Alban – jedné z nejstarších civilizací, ubytování v hotelu ve městě Oaxaca, pěší prohlídka města s možností mše svaté, večeře a nocleh v Oaxaca.
 • 6.denOaxaca – Santa Catarina Juquila – Laguna de Chacahua přesun k Tichému oceánu, cca po 6 hodinách jízdy nádhernou krajinou příjezd do vesničky Juquila, která je jednou z důležitých poutních míst v Mexiku se Svatyní Panny Marie, pokračování k laguně Chacahua, kde se při západu slunce projevuje fenomén bioluminiscence tvořené druhem místního planktonu, večeře v místním baru a přenocování v chatkách v laguně.
 • 7.den – Laguna de Chacahua – Acapulco po brzké snídani přejezd do Acapulca, zastávka v tipické rybářké osadě, fakultativně možnost oběda, v odpoledních hodinách ubytování v Acapulco, pobyt u Tichého oceánu,večeře a nocleh v Acapulcu.
 • 8.den – Acapulco, celodenní individuální pobyt u moře s all inclusive službami, včetně nápojů, nocleh v Acapulcu.
 • 9.den – Taxco – Mexico City Po snídani se vracíme zpět do Mexico City, zastávka ve městě Taxco, které je městem stříbra, prohlídka historického centra s malebnými uličkami s množstvím obchodů, kostel sv. Prisky, volný čas na nákupy, možnost využít místní raritu – 2místný taxík, večeře a nocleh v Mexico City
 • 10.den – Guadalupe – Prahaopětovná návštěva u Matky Boží z Guadalupe, individuální prohlídka nejnavštěvovanějšího mariánského místa v Latinské Americe, transfer na letiště a odlet z Mexico City do Prahy s mezipřistáním v Paříži
 • 11.den – přílet do Prahy ve večerních hodinách

Termín: 05.12. – 15.12.2019

Cena: 52.900,- Kč

Cena zahrnuje: letenku Praha – Mexiko City – Praha (s přestupem), letištní poplatky, 9x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích v hotelu ve 4* včetně polopenze, v Acapulcu all inclusive, služby průvodce, zákonné pojištění CK 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: povinné pojištění Typ 08 76,- Kč osobu/den + pojištění storna zájezdu 352,- Kč, 120 USD – vstupy dle programu, servisní poplatek a spropitné (hotel. personál, řidič, místní průvodce), nápoje   k večeři.

CK si vyhrazuje právo na změnu programu.

Platnost cestovního pasu minimálně 6 měsíců!

Objednávkový formulář