Řím (61910)


Řím

Biskupství ostravsko-opavské Vás zve na diecézní pouť do Říma u příležitosti výročí svatořečení sv. Anežky České 1989 – 2019

Program:

  • 1.den – Ostrava – odjezd v odpoledních hodinách, nástupní místa po trase dle dohody, noční jízda do Říma
  • 2.den – Řím – Bazilika San Giovanni in Laterano, Svaté schody, Santa Croce in Gerusalemme – titulární chrám kardinála Vlka, Santi Marcellino e Pietro – titulární chrám kardinála Duky, Bazilika Santa Maria Maggiore – mše sv. za dar duchovní obnovy země a ochranu Panny Marie s přímluvou svatých věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje,večeře, nocleh
  • 3.den – ŘímVatikán – Bazilika sv. Petra – v 10:00 mše sv. ke cti sv. Anežky České na poděkování za dar svobody ke 30. výročí svatořečení sv. Anežky. Po mši sv. modlitba v kryptě u sochy sv. Anežky České, zakladatelky křesťanské charity. Socha byla věnována Sv. otci Františkovi v mimořádném Svatém roce Milosrdenství; 10. září 2016 Piazza Navona, Pantheon, Santa Maria sopra Minerva, Fontana di Trevi, Španělské schody, večeře, nocleh
  • 4.den –  ŘímVatikán – Svatopetrské nám.- generální audience se Sv. otcem Františkem, v 15:00 mše sv. v bazilice sv. Jana v Lateránu, večeře, nocleh
  • 5.den –  Řím – katakomby sv. Kalixta, kostel Domine quo vadis, trapistické opatství Tre Fontane, bazilika San Paolo fuori le Mura, večeře, nocleh
  • 6.den –  Řím – Bazilika sv. Klimenta – hrob sv. Cyrila, Koloseum, San Pietro in Vincoli – socha Mojžíše, chrám S. Maria ara Coeli, Forum Romanum, Santa Maria della Vittoria, odjezd ve večerních hodinách
  • 7.den –  příjezd do ČR v odpoledních hodinách

Termín: 10.11. – 16.11.2019                           

Cena: 12.900,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 4x ubytování v hotelu ve 2 lůžkových pokojích, 4x polopenze, kompletní cestovní pojištění, služby odborného průvodce, pojištění CK č. 159/1999 Sb.

CK si vyhrazuje právo na změnu programu.

Objednávkový formulář