Řím – (61917)


Termín: 10.11. – 16.11.2019

Řím – národní pouť se strakonickým vikariátem

Program:

  • 1.den – Odjezd v odpoledních hodinách, noční jízda do Říma
  • 2.den – Řím – Bazilika San Giovanni in Laterano, Svaté schody, Santa Croce in Gerusalemme – titulární chrám kardinála Vlka, Santi Marcellino e Pietro – titulární chrám kardinála Duky, Bazilika Santa Maria Maggiore – mše svatá za dar duchovní obnovy země a ochranu Panny Marie s přímluvou svatých věrozvěstů sv. Cyrila a Metoděje, večeře, nocleh
  • 3.den – ŘímVatikán – Bazilika sv. Petra – v 10.00 hod. mše svatá ke cti sv. Anežky České na poděkování za dar svobody ke 30. výročí svatořečení sv. Anežky. Po mši sv. modlitba v kryptě u sochy sv. Anežky České, zakladatelky křesťanské charity. Socha byla věnována Sv. otci Františkovi v mimořádném Svatém roce Milosrdenství 10. září 2016. Piazza Navona, Pantheon, Santa Maria sopra Minerva, Fontana di Trevi, Španělské schody, večeře, nocleh
  • 4.den – ŘímVatikán –  Svatopetrské nám. – generální audience se Sv. otcem Františkem, v 15.00 hod. mše sv. v bazilice sv. Jana v Lateránu, večeře, nocleh
  • 5.den – Řím – katakomby sv. Kalixta, kostel Domine quo vadis, trapistické opatství Tre Fontane, bazilika San Paolo fuori le Mura, večeře, nocleh
  • 6.den – Řím – Bazilika sv. Klimenta – hrob sv. Cyrila, Koloseum, San Pietro in Vincoli – socha Mojžíše , chrám S. Maria ara Coeli, Forum Romanum, Santa Maria della Vittoria, odjezd ve večerních hodinách
  • 7.den – příjezd do ČR v odpoledních hodinách

                

Cena: 11.900,- Kč     

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 4x ubytování v hotelu ve 2-3 lůžkových pokojích, 4x polopenze, kompletní cestovní pojištění, služby odborného průvodce, zákonné pojištění CK 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: vstupy ( cca 20 Euro), turistické poplatky ( 24 Euro), jízdné MHD (24 Euro)

CK si vyhrazuje právo na změnu programu.

Objednávkový formulář