Řím – Padova – Florencie (61808)


Číslo zájezdu 61808

Řím – Padova – Florencie

Duchovní doprovod P. Josef Havelka

Program:

  • 1.den– odjezd v odpoledních hodinách, noční jízda
  • 2.den– Padova – bazilika sv. Antonína, mše svatá, bazilika sv. Justýny, odjezd do Říma, večeře, nocleh
  • 3.den – Řím – prohlídka církevních i kulturních památek Říma: Santi Marcelino e Pietro – titulární chrám kardinála Duky, kaple Panny Marie s obrazem Panny Marie Lidické, Forum Romanum,  Koloseum, Benátské náměstí, Piazza Navona, Pantheon, Fontána di Trevi, Španělské schody, večeře, nocleh
  • 4.den –Řím – Katakomby sv. Kalixta, kostel Domine quo vadis, trapistické opatství Tre Fontane, bazilika S. Paolo fuori le Mura, Nettuno – kostel S. Maria delle Grazie e S. Maria Goretti s hrobem světice Marie Goretti, koupání v Tyrhenském moři, večeře, nocleh
  • 5.den –Bazilika Sv. Petra, S. Maria Maggiore, S. Giovanni in Laterano, S. Croce – titulární bazilika kardinála Vlka, S. Praxeda, Scala Santa, S. Pietro in Vincoli, večeře, nocleh
  • 6.den –VatikánGenerální Audience se Svatým otcem Františkem, Subiaco – klášter sv. Benedikta, klášter sv. Scholastiky, večeře, nocleh
  • 7.den – Florencie – prohlídka historické části města, Santa Croce, Palazzo Vecchio, Národní knihovna, S. Lorenzo, Santa Maria del Fiore, Orsanmichele, Baptisterium, San Marco, Galerie Ufizzi, Ponte Vecchio, Palazzo Pitti, odjezd ve večerních hodinách, noční jízda
  • 8.den – příjezd v odpoledních hodinách

Termín: 04.05. – 11.05.2018           

Cena: 12 500,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 5x ubytování v Římě v hotelu ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze, kompletní pojištění E1122220, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb., služby průvodce

Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné MHD v Římě, turistické poplatky /55 EUR/

Objednávkový formulář