Svatá země (62003)


Termín: 23.03. – 31.03.2020   VYPRODÁNO

Program:

  • 1.den – letiště Praha, odbavení a odlet ve večerních hodinách
  • 2.den – přílet do Tel Avivu v ranních hodinách, krátká zastávka v Cesarea – impozantní římský akvadukt, Haifa – Hora Karmel, Stella Maris – karmelitánský klášter, Kána Galilejská – obnovení manželských slibů, Nazaret – Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, večeře, nocleh
  • 3.den – po snídani návštěva Hory Tábor, okolí Genezaretského jezera, oběd v restauraci /ryba sv. Petra/, plavba po Genezaretském jezeře, Tabgha, Kafarnaum, Hora Blahoslavenství, Primát sv. Petra, ubytování, večeře, nocleh v Betlémě
  • 4.den – po snídani celodenní prohlídka Betléma – Bazilika Narození, Mléčná jeskyně, Pole pastýřů, večeře a nocleh
  • 5.den – po snídani návštěva Betanie – hrob Lazara, údolím Wadi Qelt do Jericha/nejstarší město světa/, místo křtu – obnova křestních slibů, koupání v Mrtvém moři, večeře a nocleh
  • 6.den – po snídani odjezd do Jeruzaléma, návštěva Olivové hory, Dominus Flevit, Getsemanská zahrada, Zeď Nářků, Hora Sion, hrob krále Davida, Večeřadlo, bazilika Zesnutí Panny Marie, večeře, nocleh
  • 7.den – po snídani Ein Karem, prohlídka kostela Narození sv. Jana Křtitele, kostel Navštívení Panny Marie, Jaffa – kostel sv. Petra,večeře a nocleh
  • 8.den – po snídani Staré město Jeruzalém, Křížová cesta, Bazilika Božího hrobu,  večeře a nocleh
  • 9.den – odjezd na letiště v časných ranních hodinách

Poutní program je spojený s každodenní mší svatou.

Průvodce zájezdu si vyhrazuje právo na změnu programu!

 Cena: 23.900,- Kč

Cena zahrnuje: letenku Praha-Tel Aviv-Praha, letištní taxy, palivový příplatek, dopravu po Izraeli klimatizovaným autobusem, ubytování 2x v Nazaretu, 5x v Betlémě ve 2-3 lůžkových pokojích v hotelu 3* včetně polopenze formou švédských stolů, kompletní pojištění, služby průvodce, zákonné pojištění CK č.159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: 170 USD /vstupy v rámci programu a obslužné/

CK si vyhrazuje právo na změnu programu.

Platnost cestovního pasu minimálně 6 měsíců po návratu.

Objednávkový formulář