Malý okruh Čínou (32003)


Termíny JARO-LÉTO-PODZIM

Malý okruh Čínou

Program:

 • 1. den ODLET Z PRAHY  Sraz skupiny na letišti Praha. Odlet do Pekingu.
 • 2. den PŘÍLET DO PEKINGU  Přílet do Pekingu. Transfer do hotelu, ubytování. Večer individuální volno na procházku městem či odpočinek.
 • 3. den TCHIEN-AN-MEN, PEJ-CHAJ PARK, WANG FU TING ROAD  Snídaně. Celodenní prohlídka největšího náměstí na světě Tchien-an-men – náměstí Nebeského klidu o rozloze 44 hektarů. Po obědě procházka parkem Pej-chaj s prohlídkou pagody, postavené na ostrově uprostřed laguny. Procházka po Wang-futing Road, nejrušnější třídě moderního cen tra Pekingu s obchodními domy.
 • 4. den ZAKÁZANÉ MĚSTO CHRÁM NEBES  Snídaně. Celodenní prohlídka Zakázaného města – sídla panovníků dynastie Ming a Čching. V tomto rozlehlém císařském komplexu vládlo 24 panovníků po více než 500 let celé čínské říši. Zakázané město bývá též nazýváno největším kulturním muzeem Číny, během vlády všech císařů bylo nepřístupné veřejnosti. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne prohlídka Chrámu nebes, postaveného již v roce 1420. V tomto rozsáhlém chrámu panovníci dynastie Ming a Čching pořádali modlitební obřady a rituály. Večer fakultativně návštěva akrobatické show.
 • 5. den LAMAISTICKÝ A KONFUCIŮV CHRÁM  Snídaně. Dopoledne prohlídka lamaistického kláštera. Jeho pět hlavních síní ztěles – ňuje slohovou směsici chánských, mon golských a tibetských prvků. Oběd v typické čínské restauraci. Odpoledne prohlídka Konfuciova chrámu, zakladatele konfucianismu, který je v Číně dodnes velice uznávaným filozofickým směrem. Večer pro zájemce fakultativně návštěva pekingské opery.
 • 6. den VELKÁ ČÍNSKÁ ZEĎ, HROBKY DYNASTIE MING  Snídaně. Celodenní výlet k Velké čínské zdi, jež se rozpíná v délce více než 6.000 km. Tato zeď, sloužící původně k obranným účelům proti invazi barbarů, se nachází zhruba 60 km severovýchodně od Pekingu. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne prohlídka jedné ze dvou přístupných hrobek panovníků dynastie Ming (celkem 13 hrobek).
 • 7. den LETNÍ PALÁC, ZOO  Snídaně. Prohlídka Letního paláce, letního sídla císařů. Během své vlády zde císaři přebývali a odpočívali v rozlehlých zahradách. Prohlédnete si i známou Loď čistoty a klidu – Mramorovou loď císařovny Cch’-si z roku 1888. Oběd v tradiční čínské restauraci. Odpoledne přejezd do pekingské ZOO, kde uvidíte populární pandy, symbol Číny. Večer fakultativně ochutnávka místní speciality – pekingské kachny.
 • 8. den VOLNÝ DEN  Snídaně. Osobní volno na nákupy či fakultativní prohlídku dalších nenavštívených míst Pekingu.
 • 9. den PŘÍLET DO PRAHY  Snídaně. Transfer na letiště a odlet zpět do Prahy. Přílet do Prahy na letiště Praha – Ruzyně ve večerních hodinách.

Termíny:

25.04. – 03.05.2020

23.05. – 31.05.2020

04.07. – 12.07.2020  

01.08. – 09.08.2020

05.09. – 13.09.2020

02.10. – 10.10.2020

 

Cena: 32.990,- Kč po slevě 29.990,- Kč

Cena zahrnuje:

 • leteckou přepravu Praha – Peking – Praha s přestupem
 • letištní taxy
 • transfery letiště – hotel – letiště
 • 7x nocleh se snídaní v Pekingu v hotelu 3* – 4*
 • program včetně transferů a vstupů
 • 6x oběd v tradiční čínské restauraci
 • českého průvodce během okruhu

Cena nezahrnuje: 

 • vstupní vízum do Číny(vyřídíme za poplatek 3.500,- Kč)
 • fakultativní výlety nad rámec programu (Chu-tchung tour, akrobatická show, pekingská opera, pekingská kachna, Voňavé hory – celkem 165,- USD)

CK si vyhrazuje právo na změnu programu.

Objednávkový formulář