Izrael (62014)


Termín: PROZATÍM NEPLÁNUJEME

Program:

  • 1.den – odbavení na letišti ve večerních hodinách
  • 2.den – přílet do Tel Avivu v ranních hodinách, krátká zastávka v Cesarea – impozantní římský akvadukt, Haifa – Hora Karmel, Stella Maris – karmelitánský klášter, výhled na svatyni Bahái se zahradami, večeře, nocleh
  • 3.den – návštěva Hory Tabor – bazilika Proměnění Páně, Kána Galilejská – možnost obnovení manželských slibů, Nazaret – Bazilika Zvěstování, kostel sv. Josefa, večeře, nocleh
  • 4.den – návštěva okolí Genezaretského jezera, Yardenit – obnova křtu, Tabgha, Kafarnaum, Hora Blahoslavenství, Primát sv. Petra, oběd v restauraci /ryba sv. Petra/, odpoledne plavba po Genezaretském jezeře, večeře, nocleh
  • 5.den – celodenní prohlídka Betléma – Bazilika Narození, Mléčná jeskyně, Pole pastýřů, večeře a nocleh
  • 6.den – návštěva Betanie – hrob Lazara, Jericho – nejstarší město světa, koupání v Mrtvém moři, údolí Wadi Qelt, večeře a nocleh
  • 7.den – odjezd do Jeruzaléma, návštěva Olivové hory, Dominus Flevit, Getsemanská zahrada, Zeď Nářků, návštěva městečka Ein Karemkostel Narození sv. Jana Křtitele, kostel Navštívení Panny Marie, večeře a nocleh
  • 8.den – odjezd do Jeruzaléma, Staré město Jeruzalém, Chrámová hora, Křížová cesta, bazilika Božího hrobu, Hora Sion, hrob krále Davida, Večeřadlo, bazilika Zesnutí Panny Marie, večeře, nocleh
  • 9.den – odjezd na letiště v brzkých ranních hod., návrat v dopoledních hodinách

Cena:

Cena zahrnuje:zpáteční letenku, letištní taxy, 2x ubytování v Nazaret včetně polopenze, 5x ubytování v Betlémě ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze, dopravu po Izraeli klimatizovaným autobusem, kompletní pojištění, služby průvodce, zákonné pojištění CK č. 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: 120 USD /vstupy, hromadné poplatky a obslužné/

Doporučená platnost cestovního pasu minimálně 6 měsíců po návratu.

CK si vyhrazuje právo na změnu programu.                  

Objednávkový formulář