Izrael – Mrtvé moře (52001)


Termín: PLÁNUJEME V ROCE 2023

Izrael

ozdravné pobyty u Mrtvého moře spojené s poznáním

Program zájezdu:

 • 1. den – odlet z Prahy, odbavení k odletu ve večerních hodinách
 • 2. den – Cézarea – impozantní římský akvadukt, Haifa – Hora Karmel, Stella Maris – karmelitánský klášter, Svatyně Bahai s nádhernými zahradami a výhledem do zálivu, odpoledne koupání ve Středozemním moři, večeře, nocleh
 • 3. den – po snídani celodenní koupání v Mrtvém moři, večeře, nocleh
 • 4. den – po snídani celodenní koupání v Mrtvém moři, večeře, nocleh
 • 5. den – po snídani prohlídka Starého města Jeruzaléma – Křížová cesta, Bazilika Božího hrobu, Hora Sion, bazilika Zesnutí Panny Marie, Večeřadlo, hrob krále Davida, volný program, možnost nákupů na arabském bazaru, večeře, nocleh
 • 6. den – po snídani celodenní koupání v Mrtvém moři, večeře, nocleh
 • 7. den – po snídani celodenní koupání v Mrtvém moři, večeře, nocleh
 • 8. den – po snídani přesun údolím Wadi Quelt do Jericha – nejstaršího města světa, fakultativní výlet na Massadu a Kumran, koupání v Mrtvém moři – Ein Gedi, večeře, nocleh
 • 9. den – po snídani prohlídka Jaffy a Tel Avivu, koupání ve Středozemním moři, večeře, nocleh
 • 10.den – po snídani celodenní koupání v Mrtvém moři, večeře, nocleh
 • 11.den – po snídani celodenní koupání v Mrtvém moři, večeře, nocleh
 • 12.den – po snídani – Jerusalém – Olivová hora, Dominus Flevit, Getsemanská zahrada, Zeď nářků, Chrámová hora /dle možnosti/, zastávka u izraelského parlamentu Knesset, Yad Vashem – památník Holokaustu, návštěva brusírny diamantů, večeře, nocleh
 • 13.denpo snídani – Herodion – pevnost s hrobem krále Heroda, Betlém, bazilika Narození, kostel sv. Kateřiny, Mléčná jeskyně, Pole pastýřů, návštěva obchodu se suvenýry, večeře, nocleh
 • 14.den – po snídani celodenní koupání v Mrtvém moři, večeře, nocleh
 • 15.den –odjezd na letiště do Tel Avivu, přílet do Prahy.

Cena: 32.900,- Kč

Cena zahrnuje: zpáteční letenku Praha – Tel Aviv, letištní taxy,13x ubytování v Betlémě ve 2-3 lůžkových pokojích včetně polopenze, dopravu po Izraeli klimatizovaným autobusem, kompletní pojištění, služby průvodce, zákonné pojištění CK 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: 190 USD – vstupy, hromadné poplatky a obslužné uhradíte v Izraeli Pojištění storna zájezdu lze sjednat při podepsání cestovní smlouvy

Platnost cestovního pasu minimálně 6 měsíců po návratu              

Objednávkový formulář