Izrael (62023)


Termín: 06.11.-13.11.2023 

rezervováno pro poutníky P.Petra,P.Štěpána a P.Mikuláše

Program:

     1.den – odbavení na letišti ve večerních hodinách

  • 2.den – přílet do Tel Avivu v ranních hodinách, krátká zastávka v Cesarea – impozantní římský akvadukt, Haifa – Hora Karmel, Stella Maris – karmelitánský klášter,Kána Galilejská-obnova manželských slibů,Nazaret,večeře,nocleh
  • 3.den – návštěva Hory Tabor – bazilika Proměnění Páně, okolí Galilejského jezera,oběd ryba sv.Petra,Hora Blahoslavenství,Tabgha,Kafarnaum, plavba po Galilejském jezeře,večeře, nocleh
  • 4.den Betlém – celodenní prohlídka,Pole Pastýřů,Bazilika Narození Páně
  • a Svaté Kateřiny Alexandrijské,Mléčná jeskyně
  • 5.denJeruzalém,Betfage,Olivová hora-panorama Jeruzaléma,Dominus Flévit,Getsemanská zahrada-Bazilika Národů,San Pietro in Gallicantu,
  • Hora Sion-Večeřadlo,Bazilika Zesnutí Panny Marie,hrob krále Davida,
  • večeře,nocleh v Betlémě.
  • 6.denJeruzalém-Staré město,pevnost Antonia,chrámyOdsouzení a Bičování,Křížová cesta,Golgota-chrám Božího hrobu,Zeď Nářků večeře,nocleh v Betlémě
  • 7.den –Betanie-Hrob Lazara,WadiQelt-zastávka v judské poušti,Jericho-nejstarší město světa,Hora Pokušení,Zacheův fíkovník,zastávka v turistickém centru-možnost návštěvy Tel el Sultan-nejstarší naleziště osídlení,Qars el Jahud-místo křtu Ježíše Krista,koupání v Mrtvém moři,večeře a nocleh v Betlémě
  • 8.denEin Karem- Bazilika Navštívení Panny Marie,Bazilika Narození sv.Jana Křtitele,Jaffa,odjezd na letiště k odbavení letu do Prahy

 

Cena: 24.200,- Kč

Cena zahrnuje:

letenku Praha -Tel Aviv-Praha,letištní taxy, 1x ubytování v Nazaret včetně polopenze, 5x ubytování v Betlémě ve 2-3 lůžkových pokojích včetně příslušenství,6x polopenze dopravu po Izraeli klimatizovaným autobusem, kompletní pojištění, služby průvodce, zákonné pojištění CK proti úpadku č. 170/2018 Sb.

Cena nezahrnuje: 175 USD vstupy, hromadné poplatky a obslužné – uhradíte v Izraeli

Platnost cestovního pasu musí být  minimálně 6 měsíců po návratu.

Organizátorem zájezdu je :

Trinity spol.s.r.o.-cestovní kancelář,Kováčska 28,040 01 Košice,Slovak rep.

Objednávkový formulář