NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA (62028)


Termín: 26.03. – 31.03.2025             

NÁRODNÍ POUŤ DO ŘÍMA

Program:

  • 1. den: autobusy budou vypravovány z Prahy, Ostravy a Plzně a pojedou po své trase dle programu. Odjezdy v odpoledních hodinách, noční jízda
  • 2. den: Bolsena- Santa Cristina, jeskyně a hrob světice, Altare del Miracolo u něhož se odehrál r.1263 bolsenský zázrak českému knězi, příjezd do Říma,ubytování nocleh
  • 3. den: snídaně, Bazilika San Giovanni in Laterano – společná bohoslužba s biskupy, Svaté schody, Baptistérium, Santa Croce in Gerusalemme, nocleh
  • 4. den: snídaně, společná bohoslužba s biskupy, prohlídka Baziliky Sv. Petra a krypty s hroby papežů,  Andělský hrad,Bazilika sv. Pavla za hradbami, nocleh
  • 5. den: snídaně – společná bohoslužba s biskupy, Bazilika Santa Maria Magiore, Bazilika sv. Praxedy, kostel sv. Alfonse, odjezd do ČR ve večerních hodinách noční jízda

Cena: 12 750 Kč za osobu

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, 3x ubytování v hotelu ve 2 nebo 3 lůžkových pokojích,3x snídaně, služby průvodce, zákonné pojištění CK

Cena nezahrnuje: kompletní pojištění včetně storna 100 % –  560 Kč, 30 € /vstupy fakultativně, jízdné MHD, turistické poplatky 18 €,

Čas mimo společné bohoslužby bude dle časových možností vyplněn prohlídkami pamětihodností Říma. Cestovní kancelář si vyhrazuje právo na změnu programu v jednotlivých dnech v rámci organizace národní pouti.

Organizátorem zájezdu je: Trinity spol.s.r.o. – cestovní kancelář Dominikánské náměstí 6,040 01 Košice, Slovak republic

Objednávkový formulář