Polsko (62026)


Termín: dle objednání skupiny v roce 2025

Program:

  • 1. den – odjezd v ranních hodinách z farnosti v Kladně, Czestochowa – prohlídka významného poutního místa Panny Marie, mše svatá, Křížová cesta, ubytování, nocleh.
  • 2. den –Czestochowa – po obědě odjezd, Lagiewniki – odpoledne, návštěva poutního místa Božího Milosrdenství, mše svatá, chrám Božího Milosrdenství konsekrován papežem Janem Pavlem II, Centrum Jana Pavla II – návštěva Svatyně, ubytování, nocleh v Lagiewnikách.
  • 3. den – Krakow – město zapsané v seznamu světového dědictví UNESCO, prohlídka města, návštěva hradu Wawe, a Královské katedrály s ostatky sv. Stanislawa, biskupa a mučedníka jednoho z hlavních patronů Polska bazilika Panny Marie, kostel sv. Vojtěcha a další památky, ubytování, nocleh v Lagiewnikách.
  • 4. den – Kalwaria Zebrzydowska – poutní místo, od roku 1999 památka světového dědictví UNESCO, mše svatá, návrat do ČR ve večerních hodinách.

Cena:

Hlavní výhody

  • Ubytování v blízkosti církevních památek
  • Odjezd přímo z farnosti Kladno + zastávka v Praze
  • Česky mluvící průvodce

Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem, 3x ubytování

ve 2-3 lůžkových pokojích, 3x polopenze,

služby průvodce, zákonné pojištění CK

Cena nezahrnuje: vstupy do navštívených objektů, + 350 zl u průvodce

Organizátorem zájezdu je Trinity spol. s.r.o. cestovní kancelář.

Objednávkový formulář