Řecko (62025)


Termín: listopad 2024 – program bude aktualizován

Letecký poutní zájezd do Řecka po stopách sv. Pavla

Program:

 • 1. den () odlet z letiště , přílet do  (), transfer do hotelu, ubytovaní v okolí Korintu.
 • 2. den () snídaně, přesun do Atén, prohlídka Náměstí Syntagma – výměna čestné stráže Evzoni v parlamentu, Akropole s areopágom (unesco), nové muzeum Akropolis a městské kolo, volný čas v čtvrti Plaka, návrat do hotelu, večeře a nocleh, fakultativně řecký folklórní večer – 40 eur.
 • 3. den () snídaně, přesun do Olympie UNESCO – ant. Diova svatyně, známá nejdůležitejšími panhelénskymi hrami včetně archeologických vykopávek a muzea, přesun do Patrasu, Bazilika sv. Ondřeje a uctění jeho relikvií, volný čas, zpáteční cesta do hotelu, večeře a nocleh.
 • 4. den () snídaně, Argolis – krátká zastávka u Korintského průplavu, nazývaná: starověký Korint, Mykény s arch. muzeem UNESCO, Pokladnice Átrea ( Agamemnonova hrobka), antické divadlo v Epidauru UNESCO, transfer do Nafplia – „řeckých Benátek“, pěší prohlídka starého města a okolí, zpáteční cesta do hotelu, večeře nocleh, fakultativně plavba lodí po Korintském průplavu – 30 eur.
 • 5. den () snídaně, přesun autobusem přes centrální Řecko, Thermopylae – krátká zastávka u památníku Leonidasa a Thespianov, transfer do Kalambaky, prohlídka „skalního lesa“ v Meteore a komplexu klášterů Meteora, vstup do 1 kláštera UNESCO – vhodné oblečení, přejezd přes Kastraki a návšteva ateliéru byzantské malby ikon, přesun do Verie – historické části města s Bemou Ap. Pavla, příchod do hotelu, check-in a večeře, nocleh
 • 6. den () snídaně, přesun do Kavaly a následně do Filippi/ Lýdie – prohlídka ant. měst UNESCO, transfer do centra Thesalonik UNESCO, autobusem a pěšky k římským, byzantským a tureckým památkám města – Bílá věž, Egnatia Odos, Galeriův oblouk, Rotunda, Bazilika sv. Demetra, Forum Romanum, volný čas na přímořském bulváru, návrat do hotelu, večeře a nocleh.
 • 7. den () snídaně, bájný Olymp UNESCO a přesun přes Tesálii směrem na Delfy, Delfy UNESCO – nejvýznamnější panhelénske orákulum, včetně archeologických nálezů s blízkým muzeem, transfer do hotelu, ubytovaní a večeře v okolí Delf.
 • 8. den () snídaně, Arachova na úpatí vrchu Parnassos – řecké Zakopané, transfer do centra Atén – čtvrť Plaka & Monastiraki, pozdější oběd, voľno na nákupy, transfer na letiště k odletu.

Cena:  Kč za osobu

Hlavní výhody

 • Doprovod česky mluvícího delegáta i kněze
 • Možný transfer na letiště z Dolní Lutyně
 • Typická řecká kuchyně v průběhu celého zájezdu

Cena zahruje: 7x ubytovaní se snídaněmi, , 6x večeři, přepravu klim. autobusem, obousměrnou letenku , 20kg zavazadlo, pojištění insolventnosti.

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění A2 Exclusive, pobytovou taxu 30 eur platí se na místě, 180 EUR vstupy a poplatky za místní průvodce a audiosystém, jednolůžkový pokoj  na vyžádání.                                

 

Objednávkový formulář