Irsko – Dublin (32001)


Termín: Dle objednávky skupiny

Irsko – Dublin

Program:

  • 1.den – odlet z Prahy, přílet do Dublinu, transfer na hotel, ubytování, možnost večerní procházky s průvodcem historickým centrem města
  • 2.den – Dublin – Christ Church Cathedral – katedrála anglikánské církve, relikviář sv. Laurence O´Toolea, hrad – přepychové reprezentační komnaty   se sbírkou orientálního umění, Radnice – Dublin City Hall – dějiny města, Temple Bar–nejživější a nejoblíbenější čtvrť vyhlášených restaurací a barů Ha penny a Bridge – Půlpencový most s výhledem na řeku Liffey, fakultativně irský večer v typické irské restauraci s doprovodným  programem
  • 3.den – Trinity College – Evangeliář z Kellsu – s nejbohatším zdobením ze všech  středověkých irských iluminovaných rukopisů obsahující čtyři evangelia v latině, Stará knihovna obsahující 200.000 historických textů, mramorové  busty učenců a nejstarší harfu v Irsku. Leinster House – sídlo poslanecké sněmovny a senátu, Národní galerie – irské krajinomalby a podobizny,  rovněž díla významné evropské školy, např. Goya, El Grec, Caravaggio,  Mantegna, Monet, Tizian, fakultativně okružní jízda městem, možnost návštěvy Muzea Guinness Storehouse s vyhlídkovou restaurací a ochutnávkou piva Guinness,
  • 4.den – O´Connell Streed – hlavní tepna města s mnoha obchody a nádhernými  Stavbami, St. Mary s Pro Cathedral – katolická katedrála s proslulým   chórem Palestrina, Katedrála sv. Patrika – národní katedrála irské církve, děkanem katedrály se r. 1713 stal Jonathan Swift – autor díla Gulliverovy cesty, místo usmíření mezi lordy Kildarem a Ormondem, procházka historickým centrem s průvodcem
  • 5.den – po snídani individuální program, transfer na letiště, přílet do Prahy v podvečerních hodinách

Cena:

Cena zahrnuje: letenku, letištní poplatky, kabinové zavazadlo do 10 kg /55 x 40 x 24cm/, transfer, 4x ubytování v hotelu ***včetně snídaně, služby průvodce, kompletní cestovní pojištění, zákonné pojištění 159/1999 Sb.

Cena nezahrnuje: vstupy, jízdné MHD v Dublinu, fakultativní prohlídky, zavazadlo za příplatek

CK si vyhrazuje právo na změnu programu.

Objednávkový formulář